Weller Knurled Tip Nut

Weller Knurled Tip Nut

$9.95
For W100P iron